asean destop

asean destop
ศูนย์อาเซียน

วันพุธที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2556

ประธานอาเซียน และเลขาธิการอาเซียน

                                  ประธานอาเซียน และเลขาธิการอาเซียน


               ตามกฎบัตรอาเซียน "ประธานอาเซียน" เป็นตำแหน่งสูงสุดของอาเซียน ดำรงตำแหน่งวาระ 1 ปี ตำแหน่งประธานอาเซียนจะหมุนเวียนกันในประเทศสมาชิกตามลำดับตัวอักษร และประเทศที่เป็นประธานอาเซียนจะรับตำแหน่งประธานของกลไกของอาเซียนทุกตำแหน่ง อาทิ ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน มนตรีประสานงานอาเซียน มนตรีประชาคมอาเซียนคณะต่างๆ ประธานผู้แทนถาวรประจำอาเซียน ประธานอาเซียนดำรงตำแหน่งวาระ 1 ปี ประธานคนใหม่ของอาเซียนคือสุลต่าน ฮัสซันนัล โบเกียห์ (Hassanal Bolkiah) พระราชาธิบดีแห่งบรูไน ที่เข้าทำหน้าที่ประธานอาเซียนในปีนี้


ส่วน นาย เล เลือง มินห์ (Le Loung Minh) นักการทูตชาวเวียดนาม เข้ารับตำแหน่งเลขาธิการอาเซียนคนใหม่ ต่อจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ตัวแทนจากประเทศไทย มีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2013 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2017 เขาได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 21 ณ ประเทศกัมพูชา เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2012 ที่ผ่านมาวันพุธที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2556

ใบความรู้ ชุดที่ 3

                                                                                                                        จุดอ่อน จุดแข็ง ใน AEC ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ข้อควรรู้ ของ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียนวันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ใบความรู้ ชุดที่2

                                    ตัวอย่างใบความรู้

                                                        จัดทำโดย เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

 จำนวนนับภาษาต่างๆ ในอาเซียนโบว์ชัวร์ อาเซียยน +3

ฝ่ายต่างๆ ในโรงเรียน
วันสำคัญ ของ 10 ประเทศอาเซียน


วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2555

ใบความรู้ ชุดที่ 1

                                     ตัวอย่างใบความรู้

                                                        กรอบความร่วมืออาเซียน

ใบความรู้ ชุดที่ 4

                     ใบความรู้ เกี่ยวกับข้อมูลอาเซียน


                                                                   จัดทำโดย  เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียนโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล
                                                    ตัวอย่างโบว์ชัวร์ ข้อมูลพื้นฐานอาเซียน
 ตัวอย่างโบว์ชัวร์ ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน
ตัวอย่างโบว์ชัวร์ อาหารประจำชาติอาเซียน
ตัวอย่างโบว์ชัวร์ อาหารประจำชาติอาเซียน


ตัวอย่างโบว์ชัวร์ ธงของ 10 ชาติอาเซียน